Boisko Wielofunkcyjne

Realizacje » Tarnobrzeg » Boisko Wielofunkcyjne

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 86"

 

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze
  2. wykonanie podbudowy o pow. 1306 m2
  3. wykonanie drenażu
  4. wykonanie ogrodzenia
  5. wykonanie oświetlenia - 4 maszty oświetleniowe
  6. chodniki i trawniki
  7. przyłącza: kanalizacyjny, wodociągowy i energetyczny
  8. obsługa geodezyjna.