MOJE BOISKO ORLIK 2012

Realizacje » Stalowa Wola » MOJE BOISKO ORLIK 2012

"Budowa kompleksu Boisk Sportowych :Moje Boisko-Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli

 

Zakres prac obejmował:

 1. Roboty rozbiórkowe i ziemne, kanalizacja deszczowa wraz z drenażem
 2. Budowę boiska do piłki nożnej o powierzchni 1 860,0m2 na podbudowie przepuszczalnej z trawy syntetycznej wraz z dostawą i montażem wyposażenia sportowego
 3. Budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11m2 na podbudowie przepuszczalnej  o nawierzchni poliuretanowej typu ELTAN 2S wraz z dostawą i montażem wyposażenia sportowego do siatkówki oraz koszykówki
 4. Ogrodzenie sportowe panelowe
 5. Piłkochwyty z siatki polipropylenowej
 6. Budynek zaplecza w wersji „standard+”
 7. Oświetlenie boiska 10 słupami elektrycznymi oświetleniowymi wraz z przyłączem
 8. Ciągi pieszo komunikacyjne
 9. Podjazd dla niepełnosprawnych
 10. Przyłącz wodociągowy do budynku zaplecza
 11. Przyłącz kanalizacji sanitarnej